E-mail : klanwari@gmail.com             Tel - Line ID : 081 890 4988 

หลักการเป็นหัวหน้างาน (Principle of Supervisor)

หัวหน้างานหรือ Supervisor มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในองค์กร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นพนักงานที่ต้องสื่อสารรับนโยบายจากผู้บริหารและนำมาประสานร่วมงานกับพนักงานระดับปฏิบัติการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถมาควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องฝากความคาดหวังไว้กับ Supervisor

โดยทั่วไปการคัดคัดเลือกหรือแต่งตั้งหัวหน้างาน ก็จะทำกการคัดเลือกจากพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีผลการทำงานดี มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ไว้วางใจได้ แต่งานที่ทำได้ดีอยู่เดิมนั้นเป็นการทำงานที่สำเร็จด้วยตนเองเป็นหลัก แต่การเป็นหัวหน้างานเป็นการทำงานที่ให้งานสำเร็จโดยผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชา และการประสานกับแผนกต่างๆ มากขึ้น ลักษณะการทำงานจะเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง คือเปลี่ยนจากการทำงานกับงานเป็นการทำงานกับคน ซึ่งมีเงื่อนไข เทคนิคและปัญหามากขึ้นจากเดิมมาก บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานยังคงปฏิบัติงานในเนื้องานที่เคยชินอยู่ ไม่กระจายงาน ไม่ติดตามงาน ไม่สอนงาน เป็นต้น

ดังนั้นหัวหน้างานไม่ว่าเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้ง หรือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอยู่แล้ว หรือแม้แต่พนักงาที่มีศักยภาพที่จะเตรียมตัวขึ้นเป็นหัวหน้างานควรได้รับการอบรมสำหรับการเป็นหัวอน้าที่ดี ซึ่งต้องอาศัยการอบรมบ่มเพาะอย่างเหมาะสม

เนื้อหาของการอบรม

1. บาทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน (Role and responsibility of supervisor)

2. การสร้างแรงจูงใจ (Staff motivation technique)

3. การกระจายงานและมอบหมายงาน (Job delegation)

4. การเป็นผู้นำ (Leadership skill for supervisor)

5. การติดตามงาน (Job following up)

6. การประเมินผลงานและการให้ Feedback (Performance appraisal and giving feedback)

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน และพนักงานที่เตรียมขึ้นเป็นหัวหน้างาน

ระยะเวลาในการอบรม

การอบรม 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง

วิธีการอบรม

การอบรมประกอบด้วยการบรรบาย ประกอบเอกสาร และฝึกปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมไม่ควรเกินคอร์สละ 20 คน

เจ้าของหรือผู้จัดการ ถ้าไม่มีหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพรับช่วงต่อ ก็เหมือนขาดแขนซ้ายแขนขวา

ติดต่อเรา

นัฐพล กลั่นวารี
Nattapol Klanwari

  • Tel (Thailand) 66-081 890 4988
  • Line ID : 081 890 4988
  • Tel (Canada) 1 - 437 775 2478
  • Email : klanwari@gmail.com

 

สุนันทา

  • Tel : 090 917 9523

ติดตามเรา

การอบรมพร้อมกับการสนับสนุน

การอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ความรู้ ทักษะและทัศนคติ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้ผลมากยิ่งขึ้น ถ้าปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุนด้วย ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือผู้บริหารหรือผู้นำที่จะก่อให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านั้น


คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรทั้งหมดพร้อมรายละเอียด

สถิติการเข้าชม (Since June 20, 2019)

1553212
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
522
1355
7536
1536683
22052
28980
1553212

Your IP: 3.235.182.206
2024-07-20 12:51
© 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons">SmartAddons.com

Search