E-mail : klanwari@gmail.com             Tel - Line ID : 081 890 4988 

นัฐพล กลั่นวารี : Nattapol Klanwari : ナッタポン・クランワリー

ปริญญาโทการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล / การศึกษาบัณฑิต มศว.บางแสน / Hotel and Tourism Management - International Centre for Advanced Technical and Vocational Training (Turin Curriculum), International Labour Organisation, France / Certified as Facilitator of Starwood Cares Leadership University. Food Handler Training Certificate จาก Public Health Toronto ประเทศแคนาดา

ใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่เรียนมาทำงานโรงแรม จากนั้นทำหน้าที่วิทยากรที่สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรม (สรท.บางแสน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับการอบรมด้านการโรงแรมภายใต้โครงการพัฒนาวิทยากรด้านการโรงแรมจาก United Nations Development Programme (UNDP) ร่วมกับ International Labour Organization (ILO) อบรมทั้งในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส ทำหน้าที่อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งในสถาบันที่มีนักศึกษาและในภาคธุรกิจตามเมืองหลักที่ ททท.สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มมีการสร้างโรงแรมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการตลาดของ ททท. และสิ่งสะท้อนกลับมายัง ททท. คือจะหาบุคลากรจากที่ไหนมาทำงาน

ภาระกิจอื่นที่ต้องทำควบคู่กันไปด้วยคือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อีก เช่น การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการโรงแรมและท่องเที่ยว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นผู้เชี่ยวชาญการแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนโอลิมปิคสาขาพบักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปี 1995 ประเทศฝรั่งเศส, ปี 1997 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, 1999 ประเทศแคนาดา นำประสบการณ์จากการแข่งขันดังกล่าวมายกร่างเกณฑ์การแข่งขันระดับชาติเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ปี 2004 ททท.ยุติภาระกิจของ สรท.บางแสน ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในทีมงานที่อบรมและโอนภาระกิจการเรียนการสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยวหลักสูตรของตูลิน ILO ให้กับครูอาจารย์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะดำเนินการสอนทั่วประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  แล้วจึงไปทำหน้าที่ Training Manager ที่ Plaza Athenee Bangkok Hotel โดยโรงแรมมีการปรับการบริหารเป็นภายใต้แบรนด์ Le Meridien และ Starwood ในลำดับต่อมา รับผิดชอบการฝึกอบรมพนักงานของโรงแรม Le Meridien Angor Siem Reap, ประเทศกัมพูชาด้วยอีกแห่ง

จากนั้นมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านภาษาและวัฒนาธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น กลับมาทำหน้าที่ที่ปรึกษา Standard setting and improvement system ด้านการให้บริการและพัฒนาระบบการให้บริการในองค์กรกับธุรกิจภาคเอกชนและภาครัฐ

อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพในธุรกิจการโรงแรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และร่วมเขียนตำราเรียน การจัดการและดำเนินงานโรงแรมและภัตตาคาร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาเขตวังไกลกังวล)

เขียนหนังสือ Cocktail Mixing Guidebook วางจำหน่ายที่ SE-ED Book และร้านนายอินทร์

พร้อมกับเดินทางไปหาประสบการณ์ ณ ประเทศแคนาดา

----------------------------

Nattapol Klanwari : ナッタポン・クランワリー

Post Graduate Degree in Management, College of Management, Mahidol University, Bangkok / B.Ed, Srinakarinwirot University Bangsaen, Chon Burin Thailand /  / Hotel and Tourism Management - International Centre for Advanced Technical and Vocational Training (Turin Curriculum), International Labour Organisation, France / Certified as Facilitator of Starwood Cares Leadership University. Food Handler Training Certificate, Public Health Toronto Canada.

Starting work in the hotel business and moved to work as an instructor at the Hotel and Tourism Training Institute Bangsaen (HTTI), the first hotel and tourism training institute established by international management under the organization of Tourism Authority of Thailand (TAT). There was and commitment to undertake the professional hotel operation training in Bangkok and France over a year preparing to be a professional hotel service instructor. The program was supported by the United Nations Development Program (UNDP) in conjunction with the International Labor Organization (ILO). The main duties were to prepare the curriculum, lesson plan, conduct training for students entering to work in the hotel and tourism industry. At that period of time (1985) was the baby-boomer of the tourism business in Thailand, there were new hotels built rapidly but it was rare to find qualified people to work so that was another responsibility to go out to different main tourism destination to provide hotel service training and also to coordinate with other both government and private sector to develop the hotel service standard.

In 1995 Thailand, the first time joined the Youth Skill Olympic Competition, he took part as the expert to train the Thai candidate to participate in the competition in the Restaurant and Bar Service and to be one of the international judges in Lyon, France. He also took action in Switzerland in 1997 and in Canada in 1999.

In 2004 Tourism Authority of Thailand decided to give up the role of hotel and tourism training, he was one of the team to train and transfer the curriculum and training methodology to the first group of teachers and instructors from Ministry of Education to train students in hotel and tourism subjects around Thailand. Then, I moved to be the Training Manager at the Plaza Athenee Bangkok Hotel which managed by Le Meridien and in the next by Starwood. He was also responsible for the training at the Le Meridien Angor Siem Reap, Cambodia.

2008 – 2012 he took a chance to study the Japanese culture of service in Japan. Then came back to Thailand to be a consultant to set up service standards and conduct training in the area of hotel and hospitality industries for government and business sectors. Being a member of the sub-committee on hotel career standard, Ministry of Labour and Social Welfare.

 

 

 

 

ติดต่อเรา

นัฐพล กลั่นวารี
Nattapol Klanwari

  • Tel (Thailand) 66-081 890 4988
  • Line ID : 081 890 4988
  • Tel (Canada) 1 - 437 775 2478
  • Email : klanwari@gmail.com

 

สุนันทา

  • Tel : 090 917 9523

ติดตามเรา

การอบรมพร้อมกับการสนับสนุน

การอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ความรู้ ทักษะและทัศนคติ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้ผลมากยิ่งขึ้น ถ้าปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุนด้วย ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือผู้บริหารหรือผู้นำที่จะก่อให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านั้น


คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรทั้งหมดพร้อมรายละเอียด

สถิติการเข้าชม (Since June 20, 2019)

1142778
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1314
1282
8817
1125224
32296
43068
1142778

Your IP: 34.238.189.240
2023-03-26 18:54
© 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons">SmartAddons.com

Search