E-mail : klanwari@gmail.com             Tel - Line ID : 081 890 4988 

มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับโลก (WorldSkills Occupational Standards) 1/2

Written by Nattapol Klanwari

งานอาชีพด้านทักษะฝีมือแรงงาน (blue-collar workers) ในประเทศตะวันตกเป็นที่ยอมรับและสามารถทำรายได้ไม่ต่ำกว่าการทำงานในออฟฟิต (white-collar workers) และเป็นงานที่มีผู้ต้องการจ้างเป็นจำนวนมาก ผู้ที่จะประกอบอาชีพด้านทักษะฝีมือแรงงานมักเริ่มฝึกกันตั้งแต่อายุน้อยๆ จนเกิดความชำนาญ ประเทศตะวันตกให้ความสำคัญกับงานอาชีพแรงงานเป็นอย่างมากถึงกับจัดให้มีการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานในระดับโลกกันเลยทีเดียว

ผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยในการฝึกซ้อมเยาชนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมเป็นกรรมการการแข่งขันสาขาพนักงานห้องอาหาร (Resterant Service - Youth Skills Olympic COmpetition) ในครั้งแรกที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ WorldSkills ณ ประเทศฝรั่งเศส เมือปี 1995, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปี 1997 และประเทศแคนาดา ปี 1999 จึงเขียนบทความเกี่ยวกับการแข่งขันให้ท่านผู้อ่านได้รับข้อมูลต่างๆ โดยผมจะแบ่งเป็น 2 บทความ บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับที่มาของการแข่งขัน, องค์กร WorldSkills, สาขาการแข่งขัน และกรอบการแข่งขัน

จากความเสียหายย่อยยับของเศรษฐกิจ สิ่งก่อสร้างและอีกหลายๆ อย่างจากผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1946 ทำให้ประเทศต่างๆ ในยุโรปขาดแคลนแรงด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก มีคนจำนวนหนึ่งพยายามชักจูงให้เยาวชนหันมาสนใจด้านฝีมือแรงงานด้านต่างๆ Mr. Francisco alber vidal ได้ริเริ่มให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับเยาวชนขึ้นในประเทศสเปนและโปตุเกส และที่กรุงแมดริดในปี 1950 ก็เป็นจุดกำเนิดการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลกต่อมา

การแข่งขันได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ปี 1953 มีเยาวชนจากเยอรมันนี อังกฤษ ฝรั่งเศส โมร็อคโค และสวิสเซอร์แลนด์ เข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศสเปนโดยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกันเอง

ปี 1958 การแข่งขันได้จัดขึ้นนอกประเทศสเปนเป็นครั้งแรก คือที่กรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียม จากนั้นเรื่อยมาตั้งแต่ปี 1960 ก็มีการจัดการแข่ขันที่ประเทศอื่นๆ อย่างเป็นระดับโลก (International Competition) ที่ประเทศเยอรมันนี อังกฤษ ไอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ และสวิสเซอร์แลนด์

ปี 1970 ประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันที่นับว่าเป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่มาก ต่อจากนั้น จากปี 1980 รัฐแอทแลนต้า อเมริกา, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย, กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้, กรุงไทเป ไต้หวัน ก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่นับจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

 

ปี 2007 เมืองชิซูกะ (Shizouka) ประเทศญี่ปุ่น ได้ริเริ่มจัดให้มีการแข่งขันในโรงเรียนของประเทศที่เป็นเจ้าภาพ (On School One Country) เพื่อแนะนำให้เด็กนักเรียนรู้และทราบถึงแนวทางการแข่งขันตั้งแต่อายุยังน้อย

การแข่งขันได้มีการจัดในตะวันออกกลางเป็นครั้งแรกที่อะบูดาบี (Abu Dahabi) ในปี 2017 และมีการจัดในประเทศต่างๆ ต่อไป รัสเซียร์, กรุงเซียไฮ ประเทศจีน ในปี 2021

 

ประเทศที่เป็นสมาชิกมีทั้งหมดในขณะนี้ 85 ประเทศ มีผลในการกระตุ้นให้เยาชนตื่นตัวเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานได้มากกว่า 100 ล้านคน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก WorldSills ในปี 1995 โดยกระทรวงแรงงาน (Mimistry of Labour) เป็นเจ้าของเรื่อง

 

คลิ๊กดูประเทศที่เป็นสมาชิกได้ที่ https://worldskills.org/members/

 

การแข่งขันประกอบด้วยสาขาอาชีพต่างๆ ดังนี้

Construction and Building Technology (เทคโนโลยีการก่อสร้างและอาคาร)

 • Bricklaying (การก่ออิฐอาคาร)
 • Building Information Modelling (การสร้างแบบจำลองอาคาร)
 • Cabinetmaking (การทำตู้)
 • Carpentry (ช่างไม้)
 • Concrete Construction Work (งานก่อสร้างคอนกรีต)
 • Electrical Installations (การติดตั้งระบบไฟฟ้า)
 • JoineryLandscape Gardening (การจัดสวนภูมิทัศน์)
 • Painting and Decorating (การทาสีและการตกแต่ง)
 • Plastering and Drywall Systems (ระบบฉาบปูนและผนังมวลเบา)
 • Plumbing and Heating (ท่อประปาและเครื่องทำความร้อน)
 • Refrigeration and Air Conditioning (เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ)
 • Wall and Floor Tiling (ปูกระเบื้องผนังและพื้น)

Creative Arts and Fashion (ศิลปะสร้างสรรค์และแฟชั่น)

 • 3D Digital Game Art (ศิลปะเกมดิจิทัล 3 มิติ)
 • Fashion Technology (แฟชั่นเทคโนโลยี)
 • Floristry (การจัดดอกไม้)
 • Graphic Design Technology (เทคโนโลยีการออกแบบกราฟิก)
 • Jewelry (การทำเครื่องประดับ)
 • Visual Merchandising (การตกแต่งหน้าร้านค้า)

Information and Communication Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

 • Cloud Computing (คลาวด์คอมพิวติ้ง)
 • Cyber Security (ความปลอดภัยทางไซเบอร์)
 • Information Network Cabling (การเดินสายเครือข่ายข้อมูล)
 • IT Network Systems Administration (การบริหารระบบเครือข่ายไอที)
 • IT Software Solutions for Business (โซลูชันซอฟต์แวร์ไอทีสำหรับธุรกิจ)
 • Mobile Applications Development (การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ)
 • Print Media Technology (เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์)
 • Web Technologies (เทคโนโลยีเว็บ)

Manufacturing and Engineering Technology (เทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรม)

 • Additive Manufacturing (การผลิตสารเติมแต่ง)
 • Chemical Laboratory Technology (เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการเคมี)
 • CNC Milling (งานกัดซีเอ็นซี)
 • CNC Turning (การกลึง CNC)
 • Construction Metal Work (งานโลหะก่อสร้าง)
 • Electronics (อิเล็กทรอนิกส์)
 • Industrial Control (การควบคุมอุตสาหกรรม)
 • Industrial Design Technology (เทคโนโลยีการออกแบบอุตสาหกรรม)
 • Industrial Mechanics (กลศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • Industry 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0)
 • Manufacturing Team Challenge (ความท้าทายของทีมผู้ผลิต)
 • Mechanical Engineering CAD (วิศวกรรมเครื่องกล CAD)
 • Mechatronics (เมคคาทรอนิกส์)
 • Mobile Robotics (หุ่นยนต์เคลื่อนที่)
 • Optoelectronic Technology (เทคโนโลยี Optoelectronic)
 • Plastic Die Engineering (วิศวกรรมแม่พิมพ์พลาสติก)
 • Prototype Modelling (การสร้างแบบจำลองต้นแบบ)
 • Renewable Energy (พลังงานทดแทน)
 • Robot Systems Integration (บูรณาการระบบหุ่นยนต์)
 • Water Technology (เทคโนโลยีน้ำ)
 • Welding (การเชื่อม)

Social and Personal Services (การบริการสังคมและส่วนบุคคล)

 • Bakery (เบเกอรี่)
 • Beauty Therapy (การเสริมความงาม)
 • Cooking (ทำอาหาร)
 • Hairdressing (การทำผม)
 • Health and Social Care (การดูแลสุขภาพและสังคม)
 • Hotel Reception (แผนกต้อนรับของโรงแรม)
 • Pâtisserie and Confectionery (การทำขนหวาน)  
 • Restaurant Service (บริการในห้องอาหาร)

Transportation and Logistics (การขนส่งและโลจิสติกส์)

 • Aircraft Maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องบิน)
 • Autobody Repair (การซ่อมตัวถังรถยนต์)
 • Automobile Technology (เทคโนโลยียานยนต์)
 • Car Painting (การพ่นสีรถยนต์)
 • Freight Forwarding (การส่งต่อการขนส่ง)
 • Heavy Vehicle Technology (เทคโนโลยียานยนต์หนัก)
 • Rail Vehicle Technology (เทคโนโลยีรถราง)

แต่ละสาขาจะมีกรอบเนื้อเรื่องที่จะใช้ในการแข่งขันว่าจะแข่งขันเกี่ยวกับอะไรบ้าง เป็นแนวทางกว้างๆ โดยการแข่งขันแต่ละครั้งตัวแทนจากประเทศต่างๆ (Expert) ที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องร่วมประชุมเนื้อหารายละเอียดในการแข่งขันเฉพาะเป็นครั้งๆ ไป ท่านผู้อ่านสามารถคลิ๊กเพื่อดูมาตรฐานเกณฑ์กว้างๆ ได้จากลิ๊งค์ด้านล่าง และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้วย

เกณฑ์ของโจทย์การแข่งขัน (Competition Project)  https://worldskills.org/what/projects/wsos/

สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับแต่ละสาขา และผู้ชนะการแข่งขันปีล่าสุดสามารถคลิ๊กดูได้จากลิ๊งค์ด้านล่าง

https://worldskills.org/skills/

ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นระดับเยาวชน (Youth) คือมีอายุไม่เกิน 22 ปีนับถึงวันแข่งขัน ดูสาขาการแข่งขันและอายุผู้เข้าแข่งขันแล้วคงพอมองออกว่าการพัฒนาของประเทศที่มีเยาวชนแข่งขันขนาดนี้ได้จะมีภาพรวมของการพัฒนาประเทศไประดับไหน

บทความต่อไปผมจะเขียนเกี่ยวกับการแข่งขันของสาขา Restarant Service ที่ผมรับผิดชอบว่าแข่งขันกันอย่างไร ให้คะแนนอย่างไร ปัญหาต่างๆ ที่พบเจอและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

To be continued !

 

ติดต่อเรา

นัฐพล กลั่นวารี
Nattapol Klanwari

 • Tel (Thailand) 66-081 890 4988
 • Line ID : 081 890 4988
 • Tel (Canada) 1 - 437 775 2478
 • Email : klanwari@gmail.com

 

สุนันทา

 • Tel : 090 917 9523

ติดตามเรา

การอบรมพร้อมกับการสนับสนุน

การอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ความรู้ ทักษะและทัศนคติ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้ผลมากยิ่งขึ้น ถ้าปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุนด้วย ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือผู้บริหารหรือผู้นำที่จะก่อให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านั้น


คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรทั้งหมดพร้อมรายละเอียด

สถิติการเข้าชม (Since June 20, 2019)

1142863
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1399
1282
8902
1125224
32381
43068
1142863

Your IP: 34.238.189.240
2023-03-26 19:40
© 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons">SmartAddons.com

Search