E-mail : klanwari@gmail.com             Tel - Line ID : 081 890 4988 

Shark Tank รายการไอเดียทำเงิน ที่มีทั้งสำเร็จและล้มเหลว

Written by Nattapol  Klanwari

เชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายท่านคงเคยหรือกำลังทดลองหรือมองหาการผลิต คิดค้น หรือทำธุรกิจอะไร ตลอดจนท่านที่ดำเนินธุรกิจการอยู่แล้วไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ มองหาช่องทางการขยับขยายให้เจริญเติบโตมากขึ้น ซึ่งก็อาจมีทั้งท่านที่ประสบความสำเร็จ ล้มเลิกหรือดำเนินอยู่อย่างพอเพียง เพียงแค่ประคองให้ยังชีพไปได้

จากการนั่งสนทนากับกลุ่มเพื่อน ก็มีคำถามจากเพื่อนว่าประเทศหนาวที่มีหิมะปกคลุมพื้นที่แทบทั่วประเทศเป็นเวลาเกือบครึ่งปี กิจการที่ดำเนินธุรกิจในช่วงที่หิมะไม่ตกต้องปิดกิจการในช่วงหิมะตก เช่น ธุรกิจสนามกอล์ฟ ฟาร์มที่ปลูกพืชผักผลไม้ แล้วเขาทำอะไรกันในช่วงนั้น ซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจซึ่งจะแทบไม่มีคำนี้นี้สำหรับประเทศไทยมากนัก เพราะประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี จะมีเพียงบางช่วงที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง เป็นต้น

ต้องยอมรับกันว่าผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี่ต่างๆ ต่างมีการสร้างหรือผลิตคิดค้นมาจากประเทศตะวันตกหรือพวกฝรั่งเป็นหลัก จะมีภายหลังที่เริ่มมีผลิตภัณฑ์จากจีนเข้ามา แต่ก็มักเป็นของที่เลียนแบบหรือเน้นการผลิตที่มีราคาถูก อเมริกาเป็นประเทศเริ่มต้นของการคิด ผลิตสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีทั้งๆ ที่เป็นกลุ่มคนที่เข้าบุกเบิกทวีปอเมริกาทั้งที่ยังเป็นดินเปล่าๆ ยิ่งกว่าเสื่อผืนหมอนใบแบบชาวจีนที่เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยซะอีก เพราะขณะที่ชาวจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยก็มีการดำเนินชีวิตตามปกติของคนไทยที่ทำอยู่แล้ว เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ค้าขายเล็กๆ น้อย แต่สำหรับชาวอเมริกันไปเริ่มตั้งแต่หน้าดินยังไม่มีอะไรเลย อาจจะมีก็ทรัพยาการธรรมชาติที่อยู่กับดิน

ชาวอเมริกันต้องผ่านการต่อสู้กับกองทัพอังกฤษเพื่อครอบครองดินแดนอเมริกา ตายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก พอสงบจากการสงครามแย่งชิงดินแตน ก็เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์กันเลยโดยเริ่มจากพืชที่ขึ้นได้ง่ายในทางตอนใต้คือ "ผ้าย" ที่ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม การผลิตฝ้ายต้องนำทำการแยกเมล็ดฝ้ายออกจากฝ้าย เริ่มแรกการแยกเมล็ดฝ้ายต้องใช้แรงงานคน (ก็คือคนสีผิว เรียกแบบเดิมคือคนผิวดำ) การแยกฝ้ายให้ได้ฝ้ายล้วนๆ 2 กิโลกรัมต้องใช้แรงงานนั่งแยกแกะออกเกือบ 1 วันต่อ 1 คน

 

การแยกเมล็ดฝ้ายด้วยมือ

วันที่ 4 มีนาคม 1794 อเมริกันก็ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องปั่นแยกเมล็ดฝ้าย และจดสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก นั่นทำให้การผลิตเป็นแบบอุสาหกรรมที่ทั้งเร็ว ได้ปริมาณที่มากขึ้น ใช้แรงคนน้อยลง กำลังการผลิตเร็วกว่าการใช้มือคนถึง 50 เท่า

เครื่องปั่นแยกเมล็ดฝ้าย

อเมริกาตอนใต้อากาศร้อนกว่าปลูกและผลิตฝ้ายได้เป็นอย่างดี ผลิตเสร็จแล้วส่งให้อเมริกาทางตอนเหนือทำธุรกิจการค้าขายผ้า ออกแบบแฟชั่น สร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปอีก ในปี 1830 อเมริกาผลิตฝ้ายถึง 50% ของทั้งโลกที่ผลิตกัน จากนั้นก็คิดค้นผลิตเครื่องทอผ้า ซึ่งแนวความคิดวิธีการของเครื่องทอผ้า เป็นต้นแบบของแนวความคิดในการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกทอดหนึ่ง และอย่างอื่นอีกมากมาย

เอาละครับนั่นคือตัวอย่างหนึ่งในอดีตที่ผ่านมา เรามาเข้าสู่ยุคปัจจุบันกันดีกว่า เรื่องของการผลิต คิดค้น ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของอเมริกายังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดทั้ง โดยเฉพาะเรื่องการทำให้เป็นธุรกิจ สร้างรายได้กันอย่างจริงจัง ผมของแนะนำรายการทีวีรายการหนึ่งที่คิดว่าท่านผู้อ่านบางท่านก็คงได้ดูกันแล้ว คือรายการ Shark Tank เป็น American business reality television series ถ้าในประเทศแคนาดาจะใช้ชื่อรายการว่า Dragons' Den

แต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยดูขอแนะนำเลยครับ เป็นรายการทีวีที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจ นักผลิต คิดค้นผลิตภัฑณ์หรือวิธีการทำธุรกิจใหม่ หรือที่เรียกว่า ผู้ประกอบการ Startup หรือ Entrepreneur มีตั้งแต่นักศึกษา เด็กอายุ 12 ปี คนที่เกษียณแล้วก็มี นำสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือแนวความคิดด้านต่างๆ ที่ตนเองคิดว่ามีโอกาสทำเป็นธุรกิจได้มานำเสนอ โดยมีนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างๆ (Investor) มารับฟังการนำเสนอ โดยผู้เสนอจะต้องนำเสนอแนวความคิด ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งผลิต ความเป็นไปได้ในการนำเข้าสู่ตลาด โดยเสนอขอรับเงินลงทุนจากนักลงทุนดังกล่าว พร้อมผลตอบแทนให้นักลงทุนที่สนใจจะร่วมลงทุน

นอกเหนือจากเงินทุนที่คาดหวังจากนักลงทุนแล้ว สิ่งที่ผู้เสนอคาดหวังจากนักลงทุนคือ การสร้างการผลิตจำนวนมาก การขยายช่องทางการตลาด การการขนส่ง ฯลฯ ที่นักลงทุนมีอยู่ในมือยู่แล้ว ซึ่งก็มีทั้งที่ผู้ลงทุนเห็นศักยภาพร่วมลงทุนด้วย ทั้งร่วมลงทุนตามที่ขอ เจรจาต่อรองผลประโยชน์แลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนแย่งกันเสนอเพื่อขอร่วมลงทุนก็มี ร่ำรวยและมีสินค้าบางรายการที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาด และผู้ที่นักลงทุนไม่รับเหมือนไล่กลับไปก็มี ผู้นำเสนอบางคนหลั่งน้ำตาจากการถูกปฏิเสธก็มีเพราะตนเองลงทุนไปเยอะมากเป็นหนี้ ขายบ้าน ออกจากงานประจำ ไม่มีรายได้เข้าเลยก็มี และในขณะเดียวกันก็มีผลิตภัณฑ์ที่ถูกปฏิเสธจากนักลงทุนแต่เจ้าของดำเนินการเองต่อจนประสบความสำเร็จก็มี

นับว่าเป็นรายการทีวีที่ให้ประสบการณ์ต่างๆ ด้านการคิดค้น ผลิต สร้างธุรกิจ ที่เราพิจารณาด้วยตัวเราเองได้ ไม่ต้องอ้างอิงหลักการเป็นทฤษฎีเพียงอย่างเดียว

ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อลิ๊งค์ไปยังรายการที่นำเสนอใน YouTube ได้เลย เผื่อจะเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์หรือแนวทางอะไรได้บ้าง ผมปะไว้สัก 2 รายการ เพราะพอท่านเปิดดูแล้วก็จะมีรายการขึ้นมาให้คลิ๊กดูต่อได้ใน YouTube

 

Shark Tank Season 10 Episode 04 | 720p - Full HD

 

Dragons' Den season 12 episode 3 | Dragons' Den s012e03

 

 

ติดต่อเรา

นัฐพล กลั่นวารี
Nattapol Klanwari

  • Tel (Thailand) 66-081 890 4988
  • Line ID : 081 890 4988
  • Tel (Canada) 1 - 437 775 2478
  • Email : klanwari@gmail.com

 

สุนันทา

  • Tel : 090 917 9523

ติดตามเรา

การอบรมพร้อมกับการสนับสนุน

การอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ความรู้ ทักษะและทัศนคติ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้ผลมากยิ่งขึ้น ถ้าปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุนด้วย ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือผู้บริหารหรือผู้นำที่จะก่อให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านั้น


คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรทั้งหมดพร้อมรายละเอียด

สถิติการเข้าชม (Since June 20, 2019)

1142843
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1379
1282
8882
1125224
32361
43068
1142843

Your IP: 34.238.189.240
2023-03-26 19:33
© 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons">SmartAddons.com

Search