E-mail : klanwari@gmail.com             Tel - Line ID : 081 890 4988 

พระก็ยังต้องมีส่วนทำหน้าที่ให้บริการ

Written by : Nattapol  Klanwari

คนไทยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว หรือแม้แต่ไปเรียนหนังสือก็มักจะต้องหาโอกาสทำบุญหรือร่วมพุทธศาสนพิธีต่างๆ ตามวัดไทยที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หรืออย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจในการดำรงชีวิต

ประเทศแคนาดามีวัดไทยและสำนักปฏิบัติธรรมดังนี้ (ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา)

   วัดราชธรรมวิริยาราม 1 (ออตตาวา) Kanata , Ontario
   วัดราชธรรมวิริยาราม 2 (ไนแอการา ฟอลส์), Niagara Falls, Ontario
   วัดญาณวิริยา 2, Richmond Hill, Ontario
   วัดญาณวิริยา 1, Vancouver, British Columbia
   วัดพุทธปัญญานันทาราม, Burnaby, Britsh Columbia
   วัดราชธรรมวิริยาราม 4 (เอดมันตัน), Calgary, Alberta
   วัดราชธรรมวิริยาราม 3 (คัลการี), Edmonton, Alberta
   วัดติสรณะ, Perth, Ontario
   Sati Saraniya Hermitage, Perth, Ontario
   Atlantic Theravada Buddhist Cultural and Meditation Society, Halifax, Nova Scotia

การทำบุญในสำนักงานที่ทำงานก็จะมีการบุญเลี้ยงพระเสมือนกับการขึ้นบ้านใหม่ ก็ต้องพึ่งพระสงฆ์ละครับ โชคดีที่มีวัดไทยในใกล้ๆ โตรอนโต้คือวัดญาณวิริยา 2, Richmond Hill ก่อตั้งโดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร และเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งมีพระจำพรรษาอยู่ 2 รูป คือพระอาจารย์สมยศและพระอาจารย์โอ ที่เรียกว่าพระอาจารย์เพราะท่านทำหน้าที่หลักคือการสอนการเจริญสมาธิ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในกิจกรรมนี้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นมัคทายก (โดยความจำเป็น) ห่างเหินจากพิธีกรรมานาน ปกติก็จะกล่าวหรือว่าตามมัคทายกท่านอื่นที่วัดหรือในพิธีต่างๆ ไม่ค่อยได้มีโอกาสทำหน้าที่นี้เองสักเท่าไร ก็ต้องพึ่งอาจารย์กู๋ (google) กันละครับ ก็เลยได้โอกาสค้นหาสิ่งละอันพันละน้อยที่เป็นประโยชน์ไปในตัวด้วย

เมื่อพระคุณเจ้าเดินทางมาถึงผมก็ไปรับท่านที่รถที่จอดที่ริมถนน ท่านมีของมาเป็นถุงเลยครับ ช่วยท่านยกขึ้นไปยังออฟฟิต ปรากฎว่าท่านนำของต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบพิธีมาแทบทั้งหมดเลยครับ

 • พระพุทธรูป
 • โต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็ก
 • กระถางธูปพร้อมธูป (แบบไร้ควัน)
 • เชิงเทียนพร้อมเทียน
 • ขันน้ำมนต์
 • ข้าวสาร (ใช้ใส่กระถางธูป ไม่ได้นำมาปลุกเสกไล่ผี)
 • สายสิญจน์ (แต่ไม่ได้โยงนะครับ เดี๋ยวฝรั่งจะตกใจ)
 • ชุดที่กรวดน้ำ
 • เสื่อ
 • ไฟแช็ก (และได้ใช้จริงๆ เพราะผู้ร่วมในพิธีไม่มีใครสูบบุหรี่เลย และในอาคารห้ามใช้แก๊สหุงต้มด้วย)

ขาดดอกไม้สดเพียงอย่างเดียว (คงไม่เหมาะถ้าท่านถือดอกไม้มาด้วย)

จัดเตรียสถานที่และสิ่งต่างๆ เรียบร้อยก็เข้าสูพิธีการสงฆ์เริ่มจากอารธนาศีล ผมก็เตรียมเปิด iPad เพื่อดูแล้วก็อ่านตามนั้นเลย พระอาจารย์โอก็บอกว่าท่านมีเอกสารคำอารธนาศีลมาให้ทุกคนได้อ่านและว่าตามด้วยตนเองได้เลย รวมถึงบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ต่างๆ ที่ท่านขอให้เราร่วมสวดไปพร้อมกับท่าน ตกลงท่านเตรียมมาทั้งหมดเลยครับ แต่ผมก็เรียนขอแยกรับเป็นข้อ (พอมีความรู้ตามที่ได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ์มาบ้าง) คือมีคำว่า "วิสุง วิสุง" คือ

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ถ้าไม่มีคำว่า "วิสุง วิสุง" เหมือนเรารับธนบัตรใบละ 500 บาทมาหนึ่งใบ ถ้าทำหายก็หายทั้ง 500 บาท แต่ถ้ามีคำว่า "วิสุง วิสุง" เปรียบเสมือนเรารับธนบัตรใบละ 100 บาทมา 5 ใบ ถ้าทำหายก็จะหายไปเพียงใบๆ ส่วนใหญ่สำหรับผู้ชายก็มักจะหายข้อ "สุราเม ฯ" นี่แหละครับ ท่านที่เคร่งครัดและจิตใจแน่วแน่ก็ตัด "วิสุง วิสุง" ออก

นอกจากนั้นเนื่องจากมีพนักงานที่เป็นฝรั่งร่วมอยู่ด้วยผมก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์ทั้งสองเพื่ออธิบายว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดกับพระและพระจะพูดตอบเป็นภาษาบาลีมีความหมายว่าอย่างไร ท่านก็อนุญาตผมก็เลยได้ใช้ข้อมูลที่เตรียมมาคือ

(พระกล่าวนำ)

นมัสการพระพุทธเจ้า Homage to the Buddha
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)
Homage to the Blessed One, the Worthy One, the Perfectly Self-awakened One

ไตรสรณคมน์ - The Three Refuges usually recited prior the Five Precepts.

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
I go to the Buddha for refuge.

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรม เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
I go to the Dhamma for refuge.

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
I go to the Sangha for refuge.

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สอง)
For a second time, I go to the Buddha for refuge.

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรม เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สอง)
For a second time, I go to the Dhamma for refuge.

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สอง)
For a second time, I go to the Sangha for refuge.

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สาม)
For a third time, I go to the Buddha for refuge.

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรม เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สาม)
For a third time, I go to the Dhamma for refuge.

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สาม)
For a third time, I go to the Sangha for refuge

Bhikku:

ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง
This ends the going for refuge.

All:
อามะ ภันเต
Yes, Venerable Sir.
…………………………………………………………………………………………………..
ศีล 5 (panca-sila) - The Five Precepts
1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - (เว้นจากทำลายชีวิต)
I undertake the precept to refrain from destroying living beings, prohibits killing, hurting and torturing.

2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - (เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้)
I undertake the precept to refrain from taking that which is not given, stealing, actions supporting stealing.

3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - (เว้นจากประพฤติผิดในกาม)
I undertake the precept to refrain from sexual misconduct, infidelity in marriage life.

4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - (เว้นจากพูดเท็จ)
I undertake the precept to refrain from false speech, lies.

5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - (เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท)
I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness.

Bhikku:
อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ
These are the five training rules.

สีเลนะ สุคะติง ยันติ – (ศีล นั้นจักเป็นเหตุให้ถึงความสุข)
Through Precepts people go for happiness.

สีเลนะ โภคะสัมปะทา - (ศีล นั้นจักเป็นเหตุให้ได้มาซึ่ง โภคทรัพย์)
Through Precepts people go for good fortune.

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ - (และศีลนั้นยัง จะเป็นเหตุให้ได้ไปถึง นิพพาน คือความดับเย็นจากกิเลศ เครื่องเศร้าหมอง ทั้งปวง)
Through Precepts people attain the extinction of passion.

ตัสฺมา สีลัง วิโสธะเย - (ศีล จึงเป็นสิ่งที่วิเศษนักที่เธอทั้งหลายพึงยึดถือเป็นหลักประจำชีวิต ประจำจิตใจ ปฏิบัติ ให้ได้ ดังนี้ แล)
Therefore let they purify their Precepts.
All:
สาธุ ภันเต
Well said, Venerable sir
กราบ 3 ครั้ง (prostrate 3 times)

......................................................................................

(คำถวายสังฆทาน)

(บทกล่าวนำ) พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามกาลสมควรอยู่เป็นนิตย์ แก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยม สำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฎิคาหก ดังต่อไปนี้คือ ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฎิภาณ ผู้ให้ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วย ท่านสาธุชนทั้งหลาย บุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลาย ดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกัน (นะครับ)

(คำถวายสังฆทาน)

(กล่าวนำ-หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะ นะมะการังกะโรมะเส.)

อิมานิ มะยัง ภันเต , ภัตตานิ,
สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

Venerable Sirs, we would like to offer our food, together with these offerings, to the Bhik-khu-saṅ-gha, May the Bhik-khu-saṅ-gha, accept our food, together with these offerings, for our lasting benefit, happiness, and attainment of Nibbāna.

(คำอาราธนาพระปริตร)

วิปัตติปะฎิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคลัง

วิปัตติปะฎิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคลัง

วิปัตติปะฎิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคลัง

คำแปล

ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย จงสวดพระปริตรอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ เพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวง และเพื่อให้ทุกข์ทั้งปวงพินาศไป

Venerable Sirs, may I request you to pray “Pra Parit” as the sacred auspicious to prevent catastrophe and all the

sorrow will perish.

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือสวดมนต์ภาษาอังกฤษ http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/2013/04/5-aradhana-tisarana-pancasila-request.html

เมื่อพิธีกรรมต่างๆ เสร็จเสิ้นได้มีน้องผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานต่างประเทศ เข้ามาขอบคุณผมที่วันนี้ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่า ภาษาบาลีที่สวดๆ กันในศาสนพิธีต่างๆ มีความหมายว่าอย่างไร (ก็แอบดีใจอยู่ลึกๆ) และก็สนทนากับพระอาจารย์ทั้งสองท่านสักนิด ท่านก็บอกว่าอยู่ต่างประเทศในฐานะพระธรรมทูตต้องทำอะไรต่อมิอะไรด้วยตัวเองอย่างที่อยู่เมืองไทยไม่ต้องทำ ถ้าไม่เตรียของมาอย่างนี้ สถานที่ทำงานหรือบ้านญาติโยมก็จะไม่ค่อยมี ที่วัดเองก็ต้องดูแลเปิดปิดเอง แม้กระทั้งต้องเป็น admin ของ facebook ของทางวัดด้วยเพื่อเพื่อเผยแพร่แจ้งกิจกรรมต่างๆ ที่วัดจะจัดขึ้น ต้องตอบอีเมล์อีก เป็นต้น (เห็นไหมาครับพระก็ต้องทำงานบริการด้วย)

ท้ายสุดก็ต้องเก็บข้าวของโดยเฉพาะของต่างๆ ที่พระอาจารย์นำมา เราก็ต้องหาถุงที่พระอาจารย์ใช้ใส่มา พอหยิบถุงขึ้นดูถึงได้เห็นว่าเป็นถุงที่มีโลโก้ LCBO ซึ่งเป็นถุงของร้านขายเหล้าโดยเฉพาะ โชคดีนะครับที่ตอนถือขึ้นมาบนออฟฟติผมเป็นคนถือขึ้นมาเอง มิเช่นนั้นใครที่เห็นคงนึกว่า เอ๊ะพระไทยดื่มเหล้าด้วยหรือ เราก็เลยต้องถวายข้อมูลเรื่อง LCBO ให้กับพระอาจารย์ และเปลี่ยนเป็นถุงผ้าที่เหมาะสมให้

ขึ้นต้นก็เป็นเรื่องพระเรื่องเจ้า ไหงมาจบลงที่เรื่องเหล้าเรื่องเบียร์อีกจนได้

 

ติดต่อเรา

นัฐพล กลั่นวารี
Nattapol Klanwari

 • Tel (Thailand) 66-081 890 4988
 • Line ID : 081 890 4988
 • Tel (Canada) 1 - 437 775 2478
 • Email : klanwari@gmail.com

 

สุนันทา

 • Tel : 090 917 9523

ติดตามเรา

การอบรมพร้อมกับการสนับสนุน

การอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ความรู้ ทักษะและทัศนคติ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้ผลมากยิ่งขึ้น ถ้าปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุนด้วย ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือผู้บริหารหรือผู้นำที่จะก่อให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านั้น


คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรทั้งหมดพร้อมรายละเอียด

สถิติการเข้าชม (Since June 20, 2019)

1142770
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1306
1282
8809
1125224
32288
43068
1142770

Your IP: 34.238.189.240
2023-03-26 18:50
© 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons">SmartAddons.com

Search