E-mail : klanwari@gmail.com             Tel - Line ID : 081 890 4988 

การวิเคราะห์อุปสรรรคและปัญหาในการให้บริการและการจัดการและการปรับปรุง (Problem Analysis and Improvement Procedure for Customer Service and Management)

ธุรกิจต่างๆ ต่างต้องมีการพัฒนา โดยเฉพาะธุรกิจด้านการให้บริการซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องมีความยืดหยุ่นจากลูกค้าที่มาใช้บริการที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านการบริการและความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคน และในขณะดียวกันการให้บริการก็มาจากพนักงานที่ก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน ก่อนที่จะพัฒนาสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนคือการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการให้บริการ (Service) และการดำเนินงาน (Management and Operation) มุมมองด้านปัญหาและอุปสรรค์ของแต่ละคนและแต่ละตำแหน่งจะมองเห็นแตกต่างกันออกไป ปัญหาของคนหนึ่งหรือแผนกนึ่งอาจไม่เป็นปัญหาของอีกคนหนึ่งหรืออีกแผนกหนึ่ง แต่ถ้าปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมีผลกระทบต่อการทำงานในส่วนรวมก็ย่อมจะสร้างผลเสียอย่างแน่นอน

โดยทั่วไปปัญหามักจะรู้ก็ต่อเมือเกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้ว และก็ตกเป็นกระบวนการของการแก้ไข ถ้าหากองค์กรใดสามารถค้นหาสิ่งที่เป็น หรือจะเป็นอุปสรรค์หรือปัญหาเพื่อการป้องกันและแก้ไขได้ก่อนก็ย่อมได้เปรียบคู่แข่งขันและสามารถดำเนินการด้านการพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปัญหาต่างๆ ไม่สามารถมองเห็นหรือพบได้ง่ายๆ หลายเรื่องผู้บริหารไม่ทราบ ผู้ที่รู้กลับเป็นพนักงานระดับล่างๆ ซึ่งก็อาจไม่กล้านำมาแจ้งฝ่ายบริหารเพราะด้วยงานยุ่งหรือไม่กล้า หรือกลัวว่าบอกไปแล้วก็เท่านั้นดูกลายเป็นคนเรื่องมาก เมื่อพนักงานต้องอดทนมากๆ กับปัญหานั้นมากหรือนานๆ เข้าก็รู้สึกท้อและเบื่อ จนหมดกำลังใจในการทำงานหรือลาออกไปอยู่กับองค์กรอื่นไปเลย สำหรับผู้ที่มีทางไป

การดำเนินการวิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาในการให้บริการและการจัดการจำเป็นต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมิเช่นนั้นอาจทำให้เหตุการณ์เล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่และการกล่าวโทษหาผู้ผิดแทนที่จะเป็นผลดีกลับเป็นผลเสีย

เนื้อหาของการอบรม

1. มาตรฐานพื้นฐานของการบริการและการจัดการ (Foundation of service and management)

2. การระบุประเด็นของปัญหาหรืออุปสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective specification of problem and barrier)

3. การนำให้พนักงานเสนอการปรับปรุงแก้ไข (How to encourage colleagues to propose the solution guideline)

4. การสรุปประเด็นต่างๆ เป็นเรื่องๆ (How to summarise in specific categories)

5. การระบุการแก้ปัญหาย่อย ที่ส่งผลต่อปัญหาหลัก (How to designate sub-problems affect the main problem)

6. การติดตามกระบวนการแก้ปัญหา (Following up on how to solve the problems)

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้จัดการและหัวหน้าแผนกต่างๆ

ระยะเวลาในการอบรม

การอบรม 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง

วิธีการอบรม

การอบรมประกอบด้วยการบรรบาย ประกอบเอกสาร การสาธิตและการปฏิบัติจริง

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมไม่ควรเกินคอร์สละ 20 คน

ติดต่อเรา

นัฐพล กลั่นวารี
Nattapol Klanwari

  • Tel (Thailand) 66-081 890 4988
  • Line ID : 081 890 4988
  • Tel (Canada) 1 - 437 775 2478
  • Email : klanwari@gmail.com

 

สุนันทา

  • Tel : 090 917 9523

ติดตามเรา

การอบรมพร้อมกับการสนับสนุน

การอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ความรู้ ทักษะและทัศนคติ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้ผลมากยิ่งขึ้น ถ้าปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุนด้วย ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือผู้บริหารหรือผู้นำที่จะก่อให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านั้น


คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรทั้งหมดพร้อมรายละเอียด

สถิติการเข้าชม (Since June 20, 2019)

1464907
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
576
1029
3947
1454161
19759
25103
1464907

Your IP: 3.238.174.191
2024-04-25 08:06
© 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons">SmartAddons.com

Search